OPMERKINGEN, VRAGEN EN SUGGESTIES

Alkon bvba wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar. Een uitzondering hierop vormt de in de gebruiksvoorwaarden beschreven bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Door Alkon bvba materiaal te sturen, geeft u aan ons het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Alkon bvba de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Alkon bvba heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alkon bvba houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.