VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Alkon BV stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.

Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:

  • informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren
  • informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid
  • de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren
  • we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Alkon BV en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden
  • we zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van Alkon BV zijn.

Onze website bevat links naar andere websites die geen deel uitmaken van Alkon BV (bijvoorbeeld onze kwaliteitsmerken). Alkon BV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: Alkon BV, Kolenkaai 1F, 8800 Roeselare. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van Alkon BV. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor wenden tot: info@alkon.be.

AUTEURSRECHT

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Alkon BV. Wijzigingen aan de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

AANSPRAKELIJKHEID

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kan op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden maar wij zijn uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.